تهران، بلوار آیت اله کاشانی، مجتمع اداری و تجاری اترک، طبقه دوم اداری، واحد 208، شرکت گسترش خشکبار خاورمیانه

46092984 - 46092983 _ 021

تماس با ما

info@kitnut-mnd.com

آدرس ایمیل

اصفهان، نائین، شهرک صنعتی نایین بلوارپیرنیا، میدان پردیس، خیابان پویا، میدان پارس، خیابان پیام، خیابان پدرام، کارخانه گسترش خشکبار خاورمیانه

7- 46299000_ 031

تماس با ما

info@kitnut-mnd.com

آدرس ایمیل