Cancel Preloader

info@kitnut-mnd.com

آدرس ایمیل

۴۶۰۹۲۹۸۴ - ۴۶۰۹۲۹۸۳ _ ۰۲۱

تلفن تماس

 تجدید نظر در مورد غذا – Gulfood 2020

تجدید نظر در مورد غذا – Gulfood 2020

سؤال کنید ، سلیقه کنید ، صحبت کنید و با همه چیزهایی که زمینه جدیدی را در صنعت در حال تحول غذایی ایجاد می کند ، درگیر شوید.

از جذابیت های جدید جذاب گرفته تا نوآوری های تغییر صنعت و معاملات صادراتی چند میلیون دلاری ، شرکت Gulfood مکانی است که می توانید تمام لحظات اصلی رانندگی در صنعت F&B را به جلو ببندید و همه روندهای زنده مانند گذشته را زنده نگه دارید.

علاوه بر جشن گرفتن جشن های نقره ای ما ، برنامه ای شگفت انگیز برای شما ترتیب داده ایم!

پیشنهاد بلیط Early Bird را از دست ندهید.

لغو پاسخ